ผู้เข้าร่วมกิจกรรม PLC  ธนาคารน้ำใต้ดิน การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น เพื่อชุมชน แก้แล้ง แก้ท่วม แก้จน จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสู่ชุมชน ร่วมสักกาะระพระรูปอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรฯ #ณ วิทยาลัยประมงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

ติชม

สร้างโดย :


PCFC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ